Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Cilinders verslijten door de druk van de zuiger op de cilinderwand. Dit gebeurt met name aan de werkzijde van de cilinder. Hierdoor wordt de cilinder onrond en ook onrecht. Bovenaan de cilinder bevindt zich de zogenaamde stootrand. Deze wordt zo genoemd omdat de bovenste zuigerveer daar tegenaan 'stoot'. De stootrand bevat normaal gesproken nog de originele cilindermaat en kan dan als hartlijn voor het boren worden gebruikt. De voelbare rand van de stootrand is een eerste indicatie van de slijtage van de cilinder. Echter wanneer de stootrand gering is kan de cilinder halverwege een nog wel een grotere slijtage tonen. Alleen door opmeten hebben we zekerheid over de mogelijkheid tot hergebruik van de cilinder. Hiervoor maken we gebruik van een cilinder binnenmeettaster waarmee met een nauwkeurigheid van 0,01mm gemeten kan worden.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Het boren of beter gezegd kotteren vereist een zo stabiel mogelijke cilinderboormachine. Hiervoor hebben wij een Schou 275 in dienst. Dit is een zeer zware  machine. Een bijzonderheid is de meetklok die is ingebouwd in de spindel. Door het draaien van de spindel kan met behulp van de meetklok in een paar seconden met een nauwkeurigheid van 0,01mm de oorspronkelijke hartlijn van de cilinder worden bepaald.

Dit doen we zowel aan de bovenzijde (op de stootrand) als aan de onderzijde van de cilinder zodat ook scheefstand kan worden opgemerkt. Scheefstand komt vaak voor en betekent verlies aan vermogen omdat de zuiger ook zijdelings verplaatst.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Honen volgt na het boren. Bij het honen wordt naar de eindmaat van de cilinder gewerkt en worden ook de hoongroeven aangebracht.

De kunst van het honen zit in het zuiver recht houden van de cilinder. Doordat de slijpsteen waarmee wordt gehoond vaker langs het midden van de cilinder komt dan aan de boven en onderzijde zal de cilinder in het midden meer worden geslepen en daar dus een grotere maat bereiken. Door afwisselend de bovenzijde en de onderzijde te honen, regelmatig te meten en laten afkoelen halen wij een rechtheid waarbij de afwijking ten opzichte van de eindmaat onder de 0,01mm ligt.

Onze machine is geschikt om lijnmotoren en ook V6 en V8-motoren mee te bewerken. De opspanning in de machine zorg ervoor dat de bewerkingsrichting zuiver haaks op de hartlijn van de krukas ligt. De constructie van de spindel zorgt voor een zuiver ronde cilinder.

Gebruikerswaardering: 2 / 5

Ster actiefSter actiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Alusil is een samenvoeging van Aluminium en Silicium en bevindt zich op de cilinderwand.
Hieronder is de werking van de oliesmering uitgelegd.

Tijdens het gietproces van het aluminium onderblok heeft men ter plaatse van de cilinders silicium toegevoegd. Silicium heeft de eigenschap zeer hard en slijtvast te zijn.

Wanneer de hoger liggende silicium delen zijn versleten is de mogelijkheid om olie op te slaan in de 'kamertjes' tussen de hoger liggende silicium delen sterk vermindert. Hierdoor zal de slijtage versneld toenemen waarbij silicium- en aluminiumdeeltjes in de olie terechtkomen met slijtage van overige delen tot gevolg.
Het is mogelijk om de cilinder 'op te knappen' wanneer deze nog aan de maat is. daarbij kan met het uitvoeren van een nabewerking het aluminium weer tussen de silicium deeltjes worden weggeslepen waardoor de 'kamertjes' weer ontstaan.

Wanneer de cilinder niet meer aan de maat is kan deze worden opgeboord naar de eerstvolgende overmaat en met de Alusil hoon methode worden nabewerkt zodat weer een perfecte nieuwe cilinder ontstaat. Het silicium bevindt zich namelijk niet alleen aan de oppervlakte maar zit ook dieper in het metaal verwerkt.

In de jaren 80 heeft machinefabriek Sunnen hiervoor een proces ontwikkeld en een bijbehorende machine. In oude voorschriften staat deze machine nog wel eens genoemd als de enige machine die dit zou kunnen uitvoeren. Tegenwoordig zijn er veel meer machines die hiervoor geschikt of zelfs geschikter zijn, zo ook de onze.

Alusil honen heeft een aanzienlijk hogere moeilijkheidsgraad dan normaal honen en vereist meer nauwkeurigheid en meer geduld. Het honen gebeurt in 3 stappen. Nameten moet voorzichtig worden uitgevoerd omdat dit lichte beschadigingen kan geven.

Alusil honen kan dus niet worden toegevoegd op cilinders die van origine geen silicium bevatten.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Softplateau honen is een nabewerking van het honen en zorgt ervoor dat de cilinders feitelijk zijn ingelopen. Het inrijden is daarmee niet meer nodig.

Zeker een must bij racemotoren waar voor het inrijden geen tijd is.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Stalen bussen zijn in tegenstelling tot losse bussen vast gemonteerd en door middel van persen ingebracht.

Wanneer cilinderbussen zijn versleten kunnen deze worden verwijdert en vervangen door nieuwe bussen. Na montage van de bus wordt de cilinder op maat gemaakt. Ook is het mogelijk om een stalen bus toe te passen waar dat oorspronkelijk niet werd gedaan, bijvoorbeeld bij alusil cilinders. Een voordeel van een stalen bus in een aluminium cilinder is dat de cilinderwand versterkt wordt. Dus bij hoge vermogens kan dat een verbetering zijn, zeker wanneer de cilinderwand relatief dun is.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Losse cilinderbussen heten ook wel natte bussen. Deze worden toegepast bij zowel aluminium als stalen onderblokken. De cilinder wordt dan in zijn geheel verwijdert en vervangen door een nieuwe. Daar zitten dan ook direct nieuwe zuigers bij. Een losse bus wordt met een voetpakking aan de onderzijde afgedicht zodat de olie en koelwater gescheiden blijven. De voetpakkingen worden meegeleverd in meerdere diktes. Daarmee kan de hoogte van de cilinder correct worden uitgelijnd ten opzichte van het dek.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nikasil is misschien wel de beste cilinderwand, extreem slijtvast, hoog belastbaar en lage wrijvingsweerstand. Nikasil bestaat uit nikkel en silicium en wordt door middel van een electrolitisch proces aangebracht. Een bijkomend voordeel van herstel met Nikasil is dat door de laagdikte ook bij lichte krassen toch de originele cilindermaat weer kan worden herstelt. Dit heeft natuurlijk zijn grenzen maar blijkt meer dan eens mogelijk te zijn.


Kapotte zuigers en zuigerveren hebben geen tot zeer geringe schade op de cilinderwand tot gevolg waardoor deze gewoon weer bruikbaar is. Zo haalden wij eens deze zuiger uit een cilinder waarbij de cilinderwand geheel onbeschadigd was.

Nikasil is toe te passen op alle aluminium cilinders, ook als deze van origine Alusil hebben.

Speciale zuigerveren zijn vereist om te gebruiken op Nikasil cilinderwanden.